ՀՀ կառավարման ձևը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ձևը խորհրդարանական է: Հանրապետության կառավարությունը կազմավորվում է ընտրություններում հաղթաց կուսակցության կողմից կամ ընտրվում է խորհդարանի կողմից և հաշվետու, պատասխանատու է նրա առջև:

Քաղաքականություն և Քաղաքական Համակարգ

Իր իմաստով քաղաքականություն հասկացությունը շատ լայն է: Օրինակ, այն կարող է բնութագրել հասարակության կամ հանրույթի հարաբերությունները իրենց կառավարող անհատի հետ։

Քաղաքականությունը կարելի է համարել հասարակական պայմանագրի հասնելու միջոց, որտեղ միավորվում են անձնականն ու հասարակականը։

Շարունակել կարդալ “Քաղաքականություն և Քաղաքական Համակարգ”

1862թ. Զեյթունի ապստամբության նշանակությունը

Զեյթունի լեռնային համայնքը գտնվում էր Կիլիկիայի հյուսիս-արևելքում և այնտեղ ապրում էր մոտավորապես 40 հազար հայ: Այժմ գյուղի վերածված Զեյթունը թուրքերն անվանում են Սուլեյմանլի: XVI դարից սկսած՝ Զեյթունի բնակչությունը զենքը ձեռքին պայքարել է իր անկախության համար և ամուր պահել է իր կիսաանկախ վիճակը Օսմանյան կայսրությունում: 1780–1895 թթ-ի ընթացքում 40 անգամ փորձել են ընկճել լեռնագավառի ըմբոստ բնակիչներին, բայց միշտ ստացել է արժանի հակահարված:

Շարունակել կարդալ “1862թ. Զեյթունի ապստամբության նշանակությունը”

Վարժություններ

Վարժություն 112։ Գտ․ մեկ արմատից և երկու ածանցից կազմված բառերը։

Գործունություն, հանցավորություն, փոխարժեք

Վարժություն 113։ Գտ․երկու արմատից և մեկ ածանցից կազմված բառերը։

Սահմանափակություն, մրցակցություն, տնտեսություն, երկընտրանք, առևտրային, գործարքային։

Շարունակել կարդալ “Վարժություններ”

«Ժողովրդավարական պետաքաղաքական վարչաձև» և «Հակաժողովրդավարական պետաքաղաքական վարչաձև»

Ժողովրդական պետքաղաքական վարչաձևերի պատմական տարատեսակներն են անտիկ աշխարհի ժողովրդավարություններից սկսած մինչև արդի ժողովրդավարական պետքաղաքական վարչաձևերը: Արդի վարչաձևերը լինում են ազատական-ժողովրդավարական և սոցիալական-ժողովրդավարական:

Շարունակել կարդալ “«Ժողովրդավարական պետաքաղաքական վարչաձև» և «Հակաժողովրդավարական պետաքաղաքական վարչաձև»”

ՀՀ նախորդ և ներկայիս պետական իշխանությունները

Նախորդ կառավարությունը հարգանք չէր վայելում ժողովրդի մոտ: Իշխանությունը մի քանի  խոշոր օլիգարխների ձեռքերում էր: Երկրի ռեսուրսներն օգտագործում էին ոչ թե երկրի զարգացման համար, այլ նաև անձնական հարստացման համար

Երբ եկավ նոր իշխանությունը ժողովուրդը հույս ուներ, որ միանգամից երկրի վիճակը կլավանա: Բայց երևացող փոփոխությունների համար ժամանակ է պետք: Իշխանությունը անում է ամեն ինչ, որ ունեցած ռեսուրսներով ապահովվի երկրի անվտանգությունը, սոցիալակ և տնտեսական զարգացումը:

«Իրավական պետություն» և «Սոցիալական պետություն»

Իրավական պետությունը պետական իշխանության կազմակերպման կառույց և անհատի, հասարակության ու պետության փոխկապվածության հատուկ իրավական ձև է, որում պաշտոնապես ճանաչված, ամրագրված և պահպանված են երեք սկզբունքներ՝ մարդու բնական իրավունքները, իրավական օրենքների գերակայությունը, իշխանությունների բաժանումը և հավասարակշռումը:
Սոցիալական է այն պետությունը, որը զգտում է իր բնակչության համար ապահովել արժանապատիվ և անվտանգ գոյության պայմաններ, աշխատանք, բարենպաստ կենսական միջավայր, բոլորի համար մոտավորապես միատեսակ հնարավորություններ:

Շարունակել կարդալ “«Իրավական պետություն» և «Սոցիալական պետություն»”

Իշխանություն և Ինքնիշխանություն

Պետական իշխանությունը պետության ընդունակություն է ազդել մարդկանց վարքագծի վրա և նրանք ենթարկել իր կամքին:

Պետության ինքնիշխանությունը նրա հատկությունն է, որն արտահայտվում է երկրի ներսում պետական իշխանության գերակայությամբ և արտաքին հարաբերություններում անկախությամբ:

“Last Night Of The World” summary

The “Last Night of the World” begins when a husband asks his wife, “What would you do if you knew that this was the last night of the world?”. She responds that she doesn’t know — she hasn’t given it much thought. Her husband urges her to start thinking about it because tonight is the last night of the world. She asks if a hydrogen bomb or atomic bomb is on the horizon, but that’s not the case.

He knows it is the last night of the world because of an ominous dream he had the night before. He didn’t think much of it, but when he went to the office one of his colleagues had the same dream. His colleague didn’t seem surprised that they had both had the same dream, and it turns out that many people in the office had the same dream. They were all at peace about it, and the atmosphere was very relaxed.

Շարունակել կարդալ ““Last Night Of The World” summary”

“All Summer In A Day” summary

In “All Summer in a Day,” a group of nine year old schoolchildren live on the planet Venus with their families. After 7 years of continuous rain, the scientists on Venus have predicted that the sun will come out today for a brief period of time. The children have only seen the sun once in their lives, but they were two years old and they don’t remember how it looks or feels.

But there was this girl, Margot, a thin girl that the rest of the children resent for various reasons, lived in Ohio until she was five. She still has many memories of the sun, and the sun continues to fascinate her.

Margot looks out of the window, waiting silently for the rain to stop and the sun to come out. The other children become upset with her and begin to push and taunt her. Suddenly, the children seize Margot and conceive of the idea to hide Margot in a closet while their teacher is gone. Margot resists but they overpower her and lock her in a faraway closet.

Շարունակել կարդալ ““All Summer In A Day” summary”